Koranundervisning på svenska för systrar

Vill du lära dig Koranens recitationsregler och korantolkning med undervisning på svenska?
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till Koranlektion för systrar:
 
Tid: Lördagar kl. 15:30 till 17:00 
 
Plats: Skolavdelningen på Imam Ali Islamic Center (Start: 12 januari 2019)
 
Adress: Datavägen 2B, 17543 Järfälla
 
Har du frågor? Mejla gärna oss på quran@imamalicenter.se
 
Varm välkomna!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----
Publicerad: 2018-12-15