För första gången: Etekaf ceremonin i Stockholms Imam Ali Islamic Center

 

 
 

Med närvaron och deltagande av muslimer i Sverige hölls för första gången den sprituella och magnifika Etekaf ceremonin i stockholms Imam Ali Islamic Center under tre dagar.

 

 
 
 
 

Deltagande bröder och systrar fick förutom att delta i olika program som bönen, Koranläsning, Dua och monajaat, se religiösa filmer, utföra specifika Amal etc, även vid intresse delta i föreläsningar om Koran-tolkning, Nahjul Balagha , samt lektioner i etik (Akhlagh) vilket hölls på två olika språk.

Programmet som mottogs väl med närvaron av muslimer med olika bakgrund erbjöd gästerna gratis deltagande under dem tre dagarna i centret.

Ordförande för Imam Ali Islamic Center hedrade och uppskattade deltagare från gäster.

"Varje byggnad har en mortel, trons mortel är kärlek och Etekaf ger förutom själens resa till andlighetens höjder även anledning till kärlek och tillgivenhet mellan varandra". sa Imamen Mohsen Hakim Elahi.

Hakim Elahi sa att etekaf är en av de bästa bönena och påpekade: 'De vita dagarna (layali al-bidh) är bland årets bästa dagar, och välsignad är dem som lyckas med sitt deltagande fullkomliga tillbedjan i dessa ceremonier.
Hojatoleslam Hakim Elahi påminde även om att Etekaf garanterar förlåtelse av synder och tillade: Dem som lyckas med denna tillbedjan kommer i enlighet med det gudomliga löftet tillges förlåtelse och bör då fokusera på livet hädanefter och sina handlingar.

 

Bilder från årets Etekaf Program