Extra program Till minne av Amir Al Muminin Imam Ali (A) födelsedag

Till minne av Amir Al Muminin Ali födelsedag bjuder dig Al Hadi till ett extra program med vår gäst från EnglandSayed Muhammad Al Musawi, ordförande för den internationella Ahl Al Beit islamisk förbund.

 

 

 
 
 
 
Vår gästföreläsare är en välkänd skriftlärd med många årserfarenhet i islamiska aktiviteter. Han behärskar engelska, arabiska och Urdo. Dock programmet kommer att hållas på engelska.
 
 
Datum: Tisdag 13 maj 2014
 
Tid: 18:00 – 19:00
 
Plats: Imam Ali Center, Järfälla