Ashura manifestationen

Ta ett steg för rättvisa 

i HUSSEINS fotspår

Från Nybroplan till Sergelstorg 2:A November 12:00