Den stora skriftlärde Ayatullah al-Hakim avliden

"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون"
”Vi tillhör Gud, och till Honom återvänder vi”
 
 
 
 
 
 
Islams profet (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) sa: 
“Den lärdes död är en spricka i islam, och ingenting stänger den så länge som dagen och natten skiftar.”
 
Vi vill härmed uttrycka våra kondoleanser till Tidens Imam (fvmh), islams värdefulla lärda och Ahl al-Bayts (frid vare med dem) följare, i samband med den storartade och gudfruktige skriftlärde ayatullah Sayyid Muhammad Sa’id al-Hakims (välsignad vare han) bortgång. 
 
Vi ber Gud den Ärade om barmhärtighet för den vise och noble lärde.
 
Av denna anledning kommer minnesceremoni att hållas i centrets samlingssal på torsdag den 9 september 2021, från 18:00 till böneutropet vid skymningen (cirka 20:00).
 
 
 
Imam Ali Islamic Center
Stockholm - 3 september 2021