Program i samband med månaden Ramadan 2018

Imam Ali Center anordnar ett 5-dagars program på svenska under qadr-kvällarna. På schemat står bland annat åkallan, koranrecitation och föreläsning.

Tid: 19:30-21:00.

Datum: 3:e till och med 7:e juni (18-22 i månaden Ramadan). 

 

Det kommer även att hållas program på persiska och arabiska från och med den 15:e till och med den 22:a i månaden Ramadan. Dessa program börjar varje kväll klockan 19:00 med recitering av en hel Juze av den heliga Koranen och avslutas med fasterbytningsmåltid (iftar).

 

Varmt välkomna.

 

 

 

----

Publicerad: 2018-05-07

Uppdaterad: 2018-05-21