Vem är Fatimah Ma’somah (A)

 
Fatimah var dotter till den sjunde imamen, Musa al-Kazim (A). Hon föddes den 1 Dhil Qa’dah, år 173 e.H. Innan hennes födelse talade Imam Sadiq (A) om hennes status:
”Mecka är Guds helgedom, Medina är Profeten Muhammeds (S), Kufa är Imam Alis (A), och Qom kommer att vara helgedomen för en av mina ättlingar; hennes namn kommer att vara Fatimah. Den som besöker hennes helgedom kommer att bli belönad med ett himmelskt paradis.”
 
 
 
 
 
Fatimah representerade den renhet och felfrihet som Profeten Muhammeds dotter, Fatimah al-Zahra (A) hade, och demonstrerade modet och beslutsamheten som Imam Alis dotter, Zainab (A) hade. Att hon försvarade sin broder Imam Ali ibn Musa al-Riza (A) och upprätthöll Ahl al-Bayts dygder, har etablerat henne som en nobel dam i shiaislams historia. Det var detta stöd som ledde henne till utvandring, vilket hon är ihågkommen för.
Imam Ali ibn Musa al-Riza (A) blev tvingad till att emigrera från Medina till Khurasan år 200 e.H. av den regerande abbasidiska kalifen Ma’mun. Ett år senare, 201 e.H., beslöt sig Fatimah att ansluta sig till honom för att bibehålla och skydda Profeten Muhammeds (S) höga, fruktsamma och storslagna träd. Innan hon förberedde sig för att ge sig av, besökte hon Profeten Muhammeds (S) grav och andra imamer som är begravda i begravningsplatsen Baqi för att säga farväl, som hennes felfrie broder, Imam Riza (A) hade gjort föregående år. Då var hon 28 år gammal.
 
 
Att lämna Medina, hennes vördnadsfulla familjs hemmastad, var svårt. Denna migrering väckte känslor av sorg och förtryck för hennes familj. Sorg genomträngde hennes själ vid minnet av andra medlemmar till Ahl al-Bayt, som migrerade för att fly från förföljelse eller blev utvisade med tvång. Nu hade också hon blivit en emigrant. Hon lämnade Medina med tårar av sorg och ångest. Trots det tungsinta humöret, organiserade Fatimah, tillsammans med hennes bröder och deras barn, karavanerna innerligt och med stor iver att få förenas med sin broder (A) i Khurasan, Iran. Den återföreningen kunde kompensera för migreringens svårighet och bitterheten med separationen från deras hemmastad.
Under resans gång, när de passerade Saweh, blev karavanen attackerad av plundrare tillhörande Bani al-Abbas stam. 23 medlemmar till Ahl al-Bayt blev martyrer. Fatimah stod inför en ny katastrof och en ny tragedi. Det liknade den svåra situationen Zainab (A) hade. Att stå inför dessa typer av förtryck från Ahl al-Bayts fiender var outhärdliga. Plötsligt blev Fatimah sjuk av denna svåra chockartade upplevelse.
 
 
Trots denna brutala attack fortsatte de återstående överlevarna i karavanen med att marschera och gick mot staden Qom, där Fatimah blev mottagen med ett hedervärt välkomnande.  Hon blev inbjuden till att stanna i staden som en respekterad gäst i det shiamuslimska samhället i staden.
 
 
Tråkigt nog möttes hennes vistelse med en sorg. Sammandrabbningen som drabbade karavanen nära Saweh var överväldigande. 17 dagar efter hennes ankomst, den 10 Rabi al-Thani, år 201 e.H., gick hon bort. Sorg genomträngde det shiamuslimska samhället. Begravningsakter hölls storartat för Fatimah och hennes grav blev utsmyckad med en kupol. Musa ibn Khazrajs hus, där hon hade vistats, gjordes om till Sittiyyah-skolan. Hennes mihrab (böneplats) blev kallad ”Det lysande huset”.
 
 
Imam Riza (A) sa: ”Hennes besökare kommer att bli belönade med paradiset” och ”Den som besöker Fatimahs helgedom, kommer att bli belönad med ett himmelskt paradis”.
 
 
Det bör nämnas att Imam Jawads (A) döttrar, Zaynab, Meymonah och Umm Muhammed, också blev begravda i Fatimahs gravplats.
 
 
Hennes 17 dagars vistelse i Qom gav en historisk anledning till att denna stad blev centret för shiitiska teologiska studier. Många lärda och rättslärda har bott i staden nära hennes helgedom såsom Zakariya ibn Adam (en av Imam Rizas (A) kompanjoner), Ahmed ibn Isaac (en av Imam Hasan al-Askaris (A) representanter) som blev godkänd av Imam al-Mehdi (A), Mirza Qomi, Ayatullah Seyyed Mohammed Khunsari, Ayatullah Hujjat, Ayatullah Burujerdi, Ayatullah Golpaygani, Ayatullah Mar’ashi Najafi, Ayatullah Sadr, Ayatullah Araki, Ayatullah Seyyed Ahmed Khunsari, Allamah Tabataba’i, Ayatullah Mutahhari, Ayatullah Behjat och Imam Khomeini (RA). 
 
 
 
Kontinuiteten med att producera framstående lärda i den shiaislamska världen är en av välsignelserna med Fatimahs spirituella närvaro. Hon gav Qom dess centrala plats i den islamiska världen. Förutom shiamuslimer, har även Hanafi – och Shafi’i-lärda besökt staden emellanåt för att förvärva mera kunskap.
 
 
Slutligen är den islamiska revolutionen i Iran, som är vist ledd av de islamiska rättslärda förmyndarna, speciellt ledaren för den islamiska världen, Ayatullah Seyyed Khamenei (må Gud beskydda honom), frukten av denna heliga stad och välsignad av den framstående Faiziyah-skolan.
 
 
Imam Ridha (A) sa:
Den som besöker henne kommer att belönas med paradiset.”
(Bihar al-Anwar, vol. 48, s. 316)