Eid al-Fitr – en dag att fira

Under dagen av Eid al-Fitr, höll Imam Ali (A) en predikan, där han sa: ”Å människor! Denna dag tillhörande er, är sannerligen den dagen då de rättfärdiga blir belönade och de eländiga är förlorare. Det är en dag som liknar den dag då ni kommer att stå [inför er Herre]. När ni därför går ut från era hem för att gå till era böneplatser, påminn då er själva om den dagen då era [själar] lämnar era kroppar för att träffa er Herre. När ni står på era böneplatser, påminn er själva om ert stående i er Herres närvaro (på Domedagen). Och när ni återvänder till era hem, påminn er själva om eran återvändo till era hem i Paradiset.

 

 

 

Å Guds tjänare! Sannerligen är den minsta belöningen för de män och kvinnor som fastade, en ängel, som kallar på dem under den sista dagen av månaden Ramadan (sägandes): ”Å Guds tjänare! Gläd er över det glada beskedet om att alla era tidigare synder har förlåtits. Se därför upp gällande de saker som fungerar som ert återskapande”.

 

 

Eid al-Fitr markerar slutet på månaden Ramadan, men även en början på våra nya liv. Vi säger farväl till den välsignade månaden, dess vackra dagar och väldoftande nätter. Vi hoppas att alla har laddat om sina andliga batterier, utvecklat sin spiritualitet och förändrat sitt sätt att leva på till att känna av en större närvaro av Gud, den Barmhärtige, i sina liv.

 

 

Natten till Eid al-Fitr är en majestätisk natt. Det är bra om man kan stanna vaken för dyrkan, då denna natt är av stor betydelse och likvärdig med Qadr-natten enligt hadither[1].

 

 

Eid är en segerns dag, om vi har fått kontroll över våra begär och renat oss själva. Låt oss nu inte skölja bort våra goda handlingar genom att falla tillbaka i våra tidigare vanor. Låt moskén fortfarande fyllas med dyrkare, låt Koranen vara den mest essentiella delen av våra liv, istället för att låta den samla damm på bokhyllan. Vårt tillstånd bör vara bättre än hur det var innan månaden Ramadan.

 

 

Eid är en stor och festlig dag för muslimer. Det är en dag att vara glad på. Men för vilka? För de som parfymerar sig och har fina kläder på sig? Eller är det för de som ivrigt väntar på att människans största fiende, Satan, ska släppas fri så att de alla börjar synda igen som de gjorde tidigare? Tråkigt nog så återgår många muslimer till sina gamla rutiner efter Eid, läsning av Koranen ersätts med otillåten musik och förbjudna blickar, moskén ersätts med förbjudna platser, bra kompisar ersätts med dåliga kompisar m.m. Vi ber till Gud om att alltid få lyda Honom och göra Honom tillfredsställd! Detta är bäst för oss.

 

 

Imam Ali (A) sa: ”Eid är för de vars fasta har accepterats och vars böner är värdiga räkenskap, och varje dag som du inte begår en synd på, är en dag av Eid för dig.”[2]

 

 

 


[1] Se Mafatih al-Jinan

[2] (MH, H. 14304)