Aktuellt i centret

Centrets program under den heliga månaden, Ramdan

Ramadan, månaden av barmhärtighet, förlåtelse och Koranen närmar sig. Imam Ali Islamic Center i Stockholm informerar om programmet i den heliga månaden enligt följande:

Programmet på svenska äger rum from den 5:e tom 15:e augusti 2012 från kl: 18.30 till 20.30 i...
Inom Kort: Den nya hemsidan med en del ändringar

 

Nu är det mer än 3 månader sen Imam Ali Islamic centers nya hemsida kommit igång i test version. Den nya hemsidan har utvecklats med nytt utseende och utökning av vissa tjänster. Inom de kommande veckorna planerar vi att presentera den fullkomliga nya versionen av hemsidan...
Al-Hadi ungdomsförening presenterar: Föreläsning om Islam på Paltak

Al-Hadi ungdomsförening bjuder alla ungdomar till en lärorik föreläsning av Sheikh Salim Ali som kommer att föreläsa i föreningens rum i Paltak. För att delta i föreläsningen krävs det att logga in i paltak och därefter besöka föreningens rum som heter  "Al Hadi Youth Society in Sweden".

...
Hakimollahi deltar i den internationella seminarium om dialog och kommunikation i Islam

 

Ordförande för Imam Ali Islamic Center närvarade i det internationella seminariet om dialog och samexistens i Islam som hölls i centrala Stockholm den 8-9 juni 2012  där han betonade vikten av att introducera Islams kärlek och vänlighetsfulla andemening.     ...
För första gången: Etekaf ceremonin i Stockholms Imam Ali Islamic Center

 

   

Med närvaron och deltagande av muslimer i Sverige hölls för första gången den sprituella och magnifika Etekaf ceremonin i stockholms Imam Ali Islamic Center under tre dagar.

 

       

Deltagande bröder och systrar fick...

Minnet av profetens dotters födelsedag

 

Fredagen den 11 maj 2012 kommer vi att fira minnet av profetens dotters födelsedag. Festen börjar med koranläsning kl: 19.00 och slutar kl:2100 . Vi bjuder på mat efter festen.

Alla intresserade är välkomna.

Vem är Fatima Al Zahra (s)

Sidor