familjen

Vad är brudgåva/hemgift? Gud, den Upphöjde lär i Koranen: "Och bland Hans tecken är att Han skapade gemåler åt er av er själva, för att ni skall finna ro hos, och Han har låtit en stark kärlek och barmhärtighet uppstå mellan er. I detta ligger tecken för människor som begrundar[ skapelsen]".( 30:21)   Paret blir...

Sidor