درگذشت عالم ربانى آيت الله يوسف صانعی

 
 
 
بدينوسيله درگذشت مرجع تقليد و استاد فاضل حوزه علميه حضرت آيت الله يوسف صانعى (ره) را خدمت علماى گرانقدر، مسلمانان و مومنان تسليت عرض مى نماييم.
 
آن عالم رباني ده ها سال به عنوان استاد در حوزه هاى علميه به ترويج و نشر معارف اسلامى و مكتب اهل بيت نبوت (ع) پرداخته و شاگردان فراوانى را تربيت نمودند.
 
براي آن مرحوم  رحمت و مغفرت و براى خانواده و شاگردان ايشان صبر جليل آرزومنديم.
 
 
مركز اسلامى امام على (ع)
استكهلم / ١٢ سپتامبر ٢٠٢٠ ميلادى
 
 
 
 
 
 
 
----
منتشر شده: 12-09-2020