خبرنامه مرکز اسلامی امام علی (ع) - اکتبر2013

مرکز اسلامی امام علی (ع) خبرنامه ویژه ماه اکتبر خود را برای اعضا ارسال نمود.

 

این خبرنامه شامل اطلاع رسانی در مورد برنامه های ویژه مرکز در ماه اکتبر و دیگر خبرهای مربوطه می باشد.

 

جهت عضویت در خبرنامه مرکز اینجا کلیک کنید

 

جهت دریافت خبرنامه ماه اکتبر اینجا کلیک کنید.