فراخوان اتحادیه های اسلامی جهت تجمع اعتراضی علیه آتش سوزی قرآن کریم

 

فراخوان اتحادیه های اسلامی سوئد جهت تجمع اعتراضی علیه آتش سوزی قرآن کریم:

 

زمان: یکشنبه 9 ژوئیه (Juli) 2023 ساعت 13:30
 
 
مکان: میدان Medborgarplatsen در مرکز شهر استکهلم
 
 
 
----
منتشر شده: 05-07-2023