دفتر مرکز اسلامی امام علی (ع) میزان مساعدات و نذورات جمع آوری شده در ماه مبارک رمضان را اعلام کرد

با پایان یافتن ماه رمضان 1433 قمری، دفتر مرکز اسلامی امام علی (ع) با تفکیک مبالغ جمع آوری شده در طول ماه مبارک، میزان نذورات و مساعدات اهدائی به دفتر مرکز را به شرح زیر اعلام نمود:

 

کمک های مالی جهت سفره افطار ماه مبارک:                                            96250 کرون

کمک های مالی به مسجد امام علی (ع)، جمع آوری شده توسط شیعیان افغانی تبار:  20000 کرون

دیگر کمک های مالی به مسجد امام علی (ع):                                            19727 کرون

کفاره روزه:                                                                                   2373   کرون           

زکات فطریه:                                                                                 36118 کرون

 

شایان ذکر است، زکات فطریه جمع آوری شده بنا بر دستور ریاست محترم مرکز به نیازمندان کشورهای ایران (زلزله زدگان آذربایجان)، عراق، افغانستان و پاکستان ارسال خواهد شد. همچنین مقدار کمتری از این مبلغ جهت کمک به نیازمندان احتمالی (ابن السبیل) در کشور سوئد در دفتر مرکز نگهداری خواهد شد.

 

با توجه به اینکه مرکز اسلامی امام علی (ع) دارای پروژه های مختلفی جهت استمرار خدمت رسانی به شیعیان مقیم است، از همه خیرین و نیکوکاران به منظور کمک رسانی به این مرکز دعوت به عمل می آورد. برای پرداخت کمک های مالی خود می توانید به بخش کمک های مالی سایت مراجعه نمائید.