خصال هفتگانه روزه داران

 

در حديثي طويل، حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) از پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) چنين نقل مي فرمايد كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمودند:

«ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارك و تعالي له سبع خصال: اَوَلها يذوب الحرام من جسده، و الثانية يقرب مِن رحمة الله عز و جل، و الثالثة قد كفر خطيئة ابه آدم، و الرابعة يهون الله عليه سكرات الموت و الخامسة امان من الجوع و العطش يوم القيمة و السادسة يطعمه الله عز و جل من طيبات الجنة، و السابعة يعطيه الله عز و جل برائة من النار، قال: صدقت يا محمد».

هيچ مؤمني نيست كه ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگيرد، مگر آنكه خداي تبارك و تعالي هفت خصلت را براي او واجب و لازم گرداند:

 1- هر چه حرام در پيكرش باشد محو و ذوب گرداند.

2- به رحمت خداي عز و جل نزديك مي شود.

 3- (با روزه خويش) خطاي پدرش حضرت آدم را مي پوشاند.

 4- خداوند لحظات جان كندن را بر وي آسان گرداند.

 5- از گرسنگي و تشنگي روز قيامت در امان خواهد بود.

 6- خداي عز و جل از خوراكي هاي لذيد بهشتي او را نصيب دهد.

 7- خداي عز و جل برائت و بيزاري از آتش دوزخ را به او عطا فرمايد.

( پرسش كننده در اين حديث مفصل، عالِم يهودي بود) كه عرض كرد راست گفتي اي محمد.(1)

 

1. خصال شيخ صدوق، ص 386