باز بوی شور و مستی می‌رسد

 

هشتم ماه ربیع الثانی مصادف است با ولادت یازدهمین اختر تابناک آسمان ولایت  و امامت ، یعنی : امام حسن عسکری . به همگان وبویژه به  امام زمان تبریک می گوییم . این ایام ، از آن تعبیر می کنند به ایام الله ؛ بر ماست که از فرصت زمان نهایت استفاده را ببریم و زندگی خود را نور افشان کنیم . لحظه ها ، لحظه های شیرینیست ، شادمانی قلب امام عصر ، شادمانی دل  همگان است  ! نه تنها حرم غریبانه و مظلومانه ی آن امام همام ، نور باران است ، بلکه هر دلی که به یادش باشد پر از نور است . در آستانه بهار طبیعت ، بهارمان دوچندان است ؛ غرور و سرور جان ودل !

 

بهترین توشه ای که ما از آفتاب این امامان می توانیم بر گیریم ؛ این است که از راه و رسم زندگی و سخنان گهر بار و درربارشان جان و دلمان را آفتابی کنیم.  

1- پارساترين مردم كسى است كه توقف كند نزد شبهه و عابدترين مردم كسى است كه  بپا دارد فرائض را و زاهدترين مردم كسى است كه ترك كند حرام را و از همه مردم كوشش و مشقتش بيشتر است كسى كه ترك كند گناهان را.

2-  مشغول نسازد تو را روزى كه خدا ضامن آن شده از عملى كه بر تو فرض ‍ است.

3-  از ادب دور است ظاهر كردن خوشحالى نزد شخص غمناك.

4-  اكرام مكن شخص را به آن چيزى كه شاق و دشوار است بر او.

5 - هـمـانا از براى جود و بخشش اندازه و مقدارى است ، پس هـرگـاه زيـاد شد از آن مقدار پس آن اسراف است ؛ و از براى حزم و احتياط مقدارى است پس هرگاه زياد شد از آن مقدار پس آن جبن و ترس است و از براى اقتصاد و ميانه روى مقدارى اسـت پـس هـرگـاه زيـاد شـد بـر آن پـس آن بـخل است ، و از براى شجاعت مقدارى است پس هـرگـاه زياد شد بر آن پس آن تهور و بى باكى است و كافى است تو را از براى ادب كردن نفست اجتناب كردنت از چيزى كه مكروه و ناپسند مى شمارى از غير خودت .

 

 

  باز بوی شور و مستی می‌رسد           باز نجوا از دو هستی می‌رسد

باز یاری دیگر از جائی رسید              بر دل و جانم صدا پایی رسید

باز عشقی آید از سوی خدا                 هر نفس از او دهد بوی خدا

باز صحن دل چراغانی شده                 گو به زهرا وقتِ مهمانی شده

باز معشوقی کند پرده دری                 کیست آن مولا؟! امامِ عسگری

آمده فرزندی از نسلِ بلور                  کار او با سینه ادخال السرور

آمده تا راه را روشن کند                    این کویر سینه را گلشن کند

آمده هر دیده را حیران کند                 عقده‌ها با عشوه‌ای درمان کند

آمده تا درد را مرهم کند                    مهدی‌اش را هدیه بر عالم کند

السلام ای پور زیبای علی                   السلام ای حجت ربّ جلی

السلام ای گوهرِ اهلِ ولا                    السلام ای پادشاهِ سامرا

السلام ای چشمه‌ی عشق و شعور           السلام ای از تو شیعه در غرور