ای غریب غروب سامراء!

 

السلام علیک یا مولا!عالمی را غربتت کشته ، ای غریب غروب سامراء.
 
 
سوم ماه رجب ، برابر با پنجم خرداد ، شهادت امام مظلوم شیعیان ، امام دهم ، امام هادی است .
 
نوری که در ظلمت و تاریکی و جهالت محض تابیدن گرفته است و تا راستای زمان وتاریخ امتداد خواهد داشت .
 
هر چند پست فطرتانی که در عصرمایند تلاش دارند تا با توهین به او شهرتی پیداکنند ولی غافل از این که این شهرت و آوازه سر آغاز رسواییست .
 
خفاشانی که در گمراهی شب حیرانند ، بدانند که بااهانت به این امام همام ، خویشتن را در مهلکه انداخته اند.و چه هلاکتی بدتر از این که انسان منفور قلوب شود.این همان فلاکتیست که خداوند آن را وعده داده است !یعنی خود را زود تر از موعد نثار آتش کردن و برای همیشه به تاریکی فتادن .
 
سلام بر تو ای امام هادی!
 
سلام بر تو که نورت بشریت را از تاریکی نجات بخش است !
 
سلام بر تو که دونان ، حیات و مماتت را خوش نمی دارند!
 
وسلام بی پایان بر آن قلب های مجروح خیل دوستدارانت که در عزای تو سوگشان دوچندان است !
 
در پایان کلام را آزین می کنیم به جمله ای درر بار از مظلوم شیعه ، امام هادی.
 
کسی که خودرا پست شمارد ، از شر او در امان مباش.
 
ای مگس عرصه ی سیمرغ نه جولانگه توست
 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری