ماه رمضان 2015

مراسم روز پانزدهم

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز شانزدهم

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز هفدهم

دعای افتتاح – سید مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی

مراسم روز هجدهم

دعای جوشن کبیر- آقای گچکار و سید مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مداحی – آقای گچکار

مراسم روز نوزدهم

دعای افتتاح –  سید مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیستم

 جوشن کبیر- آقایان گچکار و بیات و سید مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

گروه تواشیح طه نبی ص – یاعلی یاعظیم …

مداحی و سینه زنی – آقای گچکار

مراسم روز بیست و یکم

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیست و دوم

مداحی و سینه زنی – آقای سید مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

جوشن کبیر – آقای سید مصطفی جوادی و آقای بابک

مراسم روز بیست و چهارم

دعای افتتاح – آقای سید مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیست و پنجم

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیست و ششم

مداحی آقای گچکار

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیست و هفتم

مداحی آقای مصطفی جوادی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیست و هشتم

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

مراسم روز بیست و نهم

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد انصاریان

Share this:

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade Required fields are marked *

*

x

Check Also

رمضان 2018

Share this: