موضع گيرى واضح مسلمانان سوئد عليه اهانت به قرآن كريم

 

هزاران نفر با تجمع در ميدان Medborgarplatsen  در مركز شهر استكهلم و در مرکز شهر مالمو، در روز يكشنبه، ٩ ژوئيه ٢٠٢٣، نسبت به اهانت به ساحت مقدس قرآن كريم اعتراض كردند. 
 
سخنرانان تجمّع اعتراضی شهر استکهلم، كه نمايندگان بزرگترين انحاديه هاى اسلامى (شيعه و سنى) بودند، خواستار محكوميت شديد آتش سوزى قرآن كريم توسط سياستمداران و دولتمردان كشور سوئد به صورت جدى و واضح، ايجاد گفتگوهاى عميق و موضوعى با سياستمداران در اين باره و تصويب قانونى جديد كه آتش سوزى كتاب هاى مقدس اديان را جرم نفرت بداند، شدند. 
 
همچنين در اين تجمع، شركت كنندگان ضمن قرائت سوره مباركه حمد، نصر و ناس، به صورت جمعى، عليه تنفر، نژادپرستى، اسلام ستيزى و اسلام هراسى شعار داده و خواستار پايان هرگونه عمل توهين آميز بر عليه كلام الله مجيد شدند. همچنين شركت كنندگان در اين تجمّع با سر دادن شعار، به دفاع از ارزش هايى همچون احترام به اديان، اقليت ها و همزيستى مسالمت آميز پرداختند. 
 
خبرگزارى SVT سوئد با انتشار گزارشى در سامانه اينترنتى خود در تيتر مربوط به اين خبر نوشت: "محبت بر نفرت غلبه نمود".
 
 
 
 

عکس هایی از تظاهرات:

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (2)

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (3)

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (4)

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (5)

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (6)

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (7)

 

Manifestation_koranranningarna_2023-07-09 (8)

 

 

----

تمّ النشر: 11-07-2023