کم بخور تا تشنه باشی، کلامی از شیخ اسماعیل دولابی (ره)

انشالله خدا به محمد و آل محمد برکت بدهد و شما هم همه تان موفق باشید. مخصوصا شب ها، نیمه شب ها اگر گاهی وقت کردی دو رکعت نماز شب هم بخوان. کم کم بخور تا تشنه باشی و قدرش را بدانی. کم! یک شب بخوان. هر شبی که خسته بودی، اگر نماز را دوست داشتی و نمی توانستی بخوابی، بنشین! نمی خواهد نماز بخوانی. برای آن وعده صبر کن تا وقتی نماز را می خوانی با آن همراه باشی. تا نماز تو را بخواند و تو هم نماز را. انشالله.

 

 

نمازی که در آن آدم با فاعل حقیقی که خداست توافق داشته باشد خیلی بزرگ می شود. توفیق همین است. توافق شما با روحت، توافق شما با خدا. هروقت می خواهیم کاری انجام بدهیم باید توافق داشته باشیم. می گوییم آقا این کار را می خواهیم بکنیم. آیا شما حاضری؟ او می گوید بله، من هم بله. با هم بلند می شویم و می گوییم الله اکبر. اگر یکی از آنها لنگ بود بنشین. عیب ندارد. بنشین و یک خورده بسوز. سوز هم که می دانی، خودش ساز است. اگر بسوزی و هیچ نگویی ساز می شود. ساز همین است. ساز یعنی وقتی شما دردت آمد، وقتی نگرانی داری، وقتی...، هیچ نگویی! معنی بسوز و بساز همین است.

 

مصدر: طوبای محبت، کتاب پنجم، صفحه 102، چاپ اول، موسسه فرهنگی طوبای محبت.

 

لینک های مرتبط:

آشنایی با شیخ اسماعیل دولابی 

محرومیت خوب، کلامی از شیخ دولابی (ره)

همه ما مفت خوریم، کلامی از شیخ زنده حاج اسماعیل دولابی