"دعوت برای حضور در دوره های جدید آموزش قرآن کریم"

لطفا برای برنامه ریزی بهتر فرم زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت فرم های علاقه مندان، نسبت به اطلاع رسانی درباره زمان و نحوه برگزاری دوره های جدید، بر اساس گروه سنی و سطح شرکت کنندگان اقدام می گردد