Aktuellt i centret

Ny bok: ”Ett fång blommor” En samling av traditioner från profeten och hans ätt

I samband med ankomsten av ”eid al-mabath” (profeten Muhammeds (Gvhf) profetskap) publicerar Imam Ali Islamic Center en ny bok på svenska som innehåller traditioner (hadith) från Guds sändebud, profeten Muhammed (Gvhf) och hans ätt (fvmd).

Boken ”Ett fång blommor”

Det står följande på bokens omslag:

”Den shiamuslimska traditionen kan uppvisa många och omfångsrika hadithsamlingar, med traditioner som återges från Profeten (Gvhf), hans dotter Fatima (fvmh) samt de tolv imamerna (fvmd). Även sett till antalet ämnen är listan lång. Att läsa samtliga dessa hadither kan te sig som en kolossal uppgift för en vanlig lekman, och än svårare är det att tillgodogöra sig ilm al-rijaal, den vetenskap som utvecklats för att avgöra vilka hadither som är autentiska. Samtidigt är det viktigt för den troende att bekanta sig med denna rikedom och källa till visdom.Haditherna innehåller viktiga moraliska bud och lärdomar, värdefulla ingredienser i den jordmån i vilket vi odlar det goda livet. Publikationen som du håller i din hand utgör ett av många försök att samla något av den visdomen i kompakt format – och en av tidigaste på det svenska språket. Den profetiska trädgården är omfångsrik, och ur den lägger Imam Ali Islamic Center ödmjukt fram ett fång blommor”.

Klicka här för att köpa boken hos Bokus.

Related Articles

Back to top button