Aktuellt i centret

Imam Ali Islamic Center anordnar den femte Korantävlingen – Deltagare från hela Europa är välkomna

I femte året i rad har Imam Ali Islamc Center äran att arrangera Korantävling inom Recitation, Memorering, Tarteel, Böneutrop, Dua recitation och koranens läror. Årets tävling äger rum den 08-10 september 2017 i Imam Ali Islamic Center.
Intresserade från hela Europa är välkomna att anmäla sig till årets Korantävling.
Tävlingens mål:
  • Främja Koranens budskap och dess läror.
  • Underlätta och möjliggöra en professionell utveckling.
  • Skapa en större förtrogenhet med den heliga Koranen.
  • Skapa en enhetskänsla bland Korantrogna i Nordeuropa.
  • Få professionella recitatörer och andra koranexperter att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
  • Upptäcka nya talanger i Nordeuropa.
Tävlingskategorier:
– Koranrecitation
– Koranmemorering
– Böneutrop (Adhan)
– Koranens läror (hålls på svenska, arabiska och persiska, förutsatt minst 5 personer anmälar sig till respektive språk).
Priser:
Recitation- Vuxna:
Första plats: (Meddelas snart)
Andra plats: (Meddelas snart)
Tredje plats: (Meddelas snart)
Recitation- under 16 år:
Första plats: (Meddelas snart)
Andra plats: (Meddelas snart)
Tredje plats: (Meddelas snart)
—-
Fjärde till sjätte plats: resebidrag till tävlingen, tur och retur.
Även första till tredje plats i övriga tävlingsområden tilldelas fina priser.
Allmäna villkor för deltagare:
– Tävlingen hålls inom två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
– Alla muslimer, Shia såväl som Sunni, från Nordeuropa kan delta och/eller  närvara i tävlingen.
– Varje deltagare kan endast medverka inom max en tävlingskategori.
– För anmälamn fyll i förmulären genom att klicka här. Sista anmälningsdag är söndagen den 3:e september 2017 kl. 24:00
Villkor inom de olika tävlingskategorierna:
Recitation: Vara bekant med och tillämpa de berörda recitationsreglerna, samt förmågan att recitera i enlighet med Hafs från Asems tradering.(Ungdomar: första juz’en)
Memorering: Förmågan att skyndsamt recitera, i enlighet med Hafs tradering, verser som efterfrågas av juryn.
Tävlingsgrupper inom memorering:
Över 16 år: 5:e,10:e, 20:e och 30:e delen av Koranen.
Under 16 år: 1:a och 30:e delen av Koranen.
Deltagare som tidigare år kommit första plats, tillåts medverka enbart inom någon annan tävlingskategori än den som de kommit första plats i.
Obs: Sista anmälningsdatumet är söndagen den 7:e augusti 2016. Detta datum kan inte förlängas, sen anmälan kommer därför inte att godtas.
Datum och tid:
Invigningen hålls fredagen 8:e september 2017 kl: 19:00 och avslutningsceremonin sker i samband med Eid Al-Gadeer söndagen 10:e september 2017  kl:18:00 – 22.00.
* Invigning och lottning fredagen 8:e september kl: 19:00 till 20:30
* Tävlingens första fas, lördagen den 09:e september mellan 08:30-19:30, med en paus 13:00 och 14:30.
* Finalen hålls på söndag den 10:e augusti kl. 09:00-13:00.
OBS! Alla deltagare måste närvara på plats under hela tävlingen.
  

Arkiv: Avslutningsceremoni 2016

Vänligen observera:
– Imam Ali Islamic Center välkomnar alla deltagare och bjuder på kost och logi. Deltagarna måste dock medta sina lakan, handdukar, filt och liknande personliga prylar.
– Vinnare i de olika grupperna tilldelas kontanta och icke-kontanta priser såsom resebidrag till den heliga staden Mashhad. Vid uppfyllelse av villkor sänds vinnare inom recitation och memorering till den internationella Korantävlingen i Iran.
– Tävlingen sker med närvaro av internationella recitatörer och domare. Därför tar vi vara på deras närvaro och anordnar lektioner och andra Koranprogram vid sidan av tävlingen.
– Under den aktuella perioden kommer vi även att erbjuda workshops inom Koraninlärning med hjälp av teckenspråk samt lektioner inom psalmläsning. Varje workshopvinnare tilldelas en fin present.
För anmälamn fyll i förmulären genom att klicka här.
(OBS! Sista anmälningsdag är söndagen den 3:e september 2017 kl. 24:00)
Anordnare: Dar Al-Quran, Imam Ali Islamic Center- Stockholm

Related Articles

Back to top button