کمک به مرکز

بانک جیرو/پلوس جیرو

 پرداخت مستقیم از طریق شماره حساب پلوس جیر و و بانک جیرو:  

حساب بانک جیرو: 0087-873 و یا حساب پلوس جیرو: 1-643195

به نام   Imam Ali Islamic Center

جهت واریز مبلغ از خارج سوئد لطفا از مشخصات زیر استفاده نمائید:

IBAN: SE6195000099601806431951

BICnumber: NDEASESS

ImamAliIslamicCenter

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا