کمک به مرکز

پرداخت خمس

مرکز اسلامی امام علی (ع) آماده دریافت وجوهات خمس از مومنین گرامی می باشد. اکثریت مراجع عظام تقلید اجازه دریافت وجوهات شرعی و خمس را به امام مرکز داده اند.
جهت پرداخت خمس و دریافت رسید، لطفا به شکل زیر عمل نمایید:
1- خمس خود را به حساب پلوس جیرو مرکز به شماره 1-643195 یا شماره سویش مرکز 1231963024 واریز نمایید. هنگام پرداخت عبارت خمس و نام خانوادگی خود را در بخش پیغام با حروف لاتین ذکر نمایید. مثال: Khums Ahmadi

2- از طریق پست الکترونیکی info@imamalicenter.se نام پرداخت کننده، مبلغ، تاریخ، نحوه پرداخت (پلوس جیرو یا سویش) و نام مرجع تقلید خود را اعلام نمایید. همچنین می توانید از طریق تماس تلفنی، این طلاعات را در اختیار بگذارید.

3- رسید پرداخت خمس طی یک تا سه هفته برای شما از طریق ایمیل ارسال می گردد.

توجه! در صورتی که خمس را پرداخت نموده ولی اطلاعاتی که در شماره 2 ذکر شد، اعلام نگردد، این مرکز امکان شناسایی فرد پرداخت کننده و ارسال رسید را نخواهد داشت. به همین دلیل می بایست حتما نسبت به ارسال پست الکترونیکی به مرکز و یا تماس تلفنی، اقدام نمایید.

نوشته های مشابه