Aktuellt i centret

Eid al-Fitr mubarak + Imamen Hakimollahis tall

Härmed vill vi gratulera alla ärade troende syskon, ankomsten av den stora högtiden, Eid al-Fitr (fatsebrytningsdagen). Må Gud, den Barmhärtige acceptera era böner och fasta i  månaden Ramadan och skicka Sina välsignelser över er.
Imamen Mohsen Hakimollahis tal i samband med ankomsten av Eid al-Fitr år 2020:
(Talet är på arabiska med text-översättning på svenska)

På grund av smittspridningen av sjukdomen Covid-19 och myndigheternas rekommendationer kommer den gemensamma eid al-fitr bön inte hållas i centret i år. Däremot rekommenderas att syskon utför den välsignade eid-bön individuellt hemma. Klicka här för att se eid bön i Imam Ali Islamic Center i Ramadan år 2019. Ni kan följa filmen och utföra bönen individuellt.

Vänligen observera att centrets kontor kommer att hålla öppet måndagen den 25 maj mellan klockan 10:00 och 14:00 för att ta emot och samla in syskons Zakat och Kaffara, kontant eller via kortbetalning. Klicka här för mer information om årets Zakat och kaffara samt betalningsalternativ.

 

 

 

 

* Bild ovan: alamphoto.com

 

—-

Publicerad: 2020-05-24

Related Articles

Back to top button