Program i samband med Profetens och Imam Sadiqs födelsedagsminne

I samband med årsminnet av Profeten muhammeds (Guds välsignelse vare över honom och hans familj) och Imam Sadiqs (frid vare med honom) födelsedag, anordnar Imam Ali Islamic Center ett program, söndagen den 25 november 2018.
 
 
Programmet börjar kl. 19:00 i bönesalen (musalla).
 
 
Lärde Dr. Ali Shomali kommer att hålla en föreläsning på engelska. 
 
 
Föreläsningens tema är "Islam och livet i väst".
 
 
Programmet innehåller: Koranrecitation, ziyara, poesi (på svenska), föreläsning (på engelska), fika och tilltugg.
 
 
Det kommer att hållas även ett program på persiska lördagen den 24 november kl. 19:00 och på arabiska, söndagen den 25 november kl. 19:00 i stora salen.
 
 
Det kommer att finnas aktivteter för barn upp till 12 år under samma tider.
 
 
Alla systrar och bröder är välkomna.
 
 
 
 
 
 
 
----
 
Publicerad: 2018-11-15