Islamiska församlingar i Sverige (enligt Islamiska Shia Samfunden)

 

 

 
    Islamiska Shiasamfunden I Sverige (ISS)
    BOX 690, 175 27 Järfälla
    E-post: info@shiasamfund.se
    www.shiasamfund.se
 

 

 

Vill du veta mer om Islamiska Shiasamfunden i Sverige? Klicka här

 

 

 

1-  A.I.U

Imam Reza Moské

 

Sernandersvägen 3

752 62 Uppsala

 

E-post: Walid_@hotmail.com

 

Tel. 0765950292

 

 

 

2- Al Rassol kultur före.

 

Kungsmarksvägen 101

371 44 Karlskrona

 

E-post: Ammarali1997@hotmail.com

 

Tel. 0739266177

 

 

 

3- Al-Wela förening

 

Box 2119

424 02 Angered

 

E-post: Tahsin1@live.se

 

Tel. 0735594138

       0737200400

 

 

 

4- Ahlol-Beyt Kultur förening

 

Signalhörnsgatan 66

656 34 Karlstad

 

 

E-post: delpak@stonecity.se

 

Tel. 0707758571

 

 

 

5- Al-Hadi  kultur förening

 

Stålgatan 1

291 59 Kristianstad

 

E-post: K_kinany@hotmail.com

 

Tel. 0767074753

 

 

 

6- Arabiska Familj Sällskapsförening

 

Rännabana 10

252 30 Helsingborg

 

E-post: Samirc6@msn.com

 

Tel. 0704903239

 

      0708606618

 

      042148382

 

 

 

7- Al-Karbalaia förening (Imam Hassan Al-Mojtaba församling)

 

Ellen Keysgatan 2 1tr

129 52 Hägersten

 

E-post: Dejan_dahanson@hotmail.com

 

0704771579

 

0737003026

 

 

 

8- Al-Zahra Förening

 

Jonas Wenströmgatan 11A

724 66 Västerås

 

E-post: hedi1970@hotmail.com

 

Tel. 0704521411

 

       0704800135

 

 

 

9- Al-Zahra Förening

 

Magasinsgatan 10

504 35 Borås

 

E-post: alzahraaforening@yahoo.se

 

Tel. 0762200008

 

       0700414003

 

 

 

10- Ah Al –Beit Centre

 

Box 13050

700 13 Örebro

 

E-post: Daron47@hotmail.com

 

Tel. 0707877172

 

 

 

11- Al-Hawraa Zainab förening

 

Gjutformsgatan 6

721 33 Västerås

 

E-post: Maajed_66@hotmail.com

 

Tel. 0704697542

 

 

 

12-  Arabiskavänskaps förening

 

Luxorgatan 10

 591 33 Motala

 

E-post: Wesim_20@hotmail.com

 

Tel. 0739996334

 

 

 

13- Al- Jawadein kult.o idr-förening

 

Brantholmsgränd 66

127 46 skärholmen

 

E-post: Jafar.alahmadi@hotmail.com

 

Tel. 0707902022

 

       0700600111

 

 

 

14- Irakiska kult o ungdoms före.

 

C/o Vasavägen 12

352 61 Växjö

 

E-post: Sabah_irak@hotmail.com

 

Tel. 0767155300

 

 

 

15-  Al Hassan forening

 

Industrigatan 23

291 36 Kristiastad

 

E-post: Frhan_pass@hotmail.com

 

Tel. 0736983934

 

 

 

16- Irakiska förening

 

Lillbräcke 13/116

451 72 Uddevalla

 

E-post: Volvo-776@hotmail.com

 

Tel. 0739561318

 

 

 

17- Al-Zahra kulturförening

 

Skjulstagatan 5

632 29  Eskilstuna

 

E-post: Hekmat.siwani@comhem.se

 

Tel. 0706846882

 

 

 

18- Islamiska förening

 

Fjärde Tvärgatan 55

802 82 Gävle

 

E-post:

 

Tel. 0707705768

 

 

 

19- Kult.o Vänskap förening

 

Hammargatan 64

603 63 Norrköping

 

 

E-post: irakcenter@hotmail.com

 

Tel. 0704968808

 

 

 

20- Libanesiska Kult. förening

 

Västan torsgatan 21

 214 50 Malmö

 

 

E-post: info@af-snickeri.se

 

Tel. 0704934056

 

0702135135

 

 

 

21-  Alwehde förening

 

C/o Al Hasouni

Ingelstadgatan 21

291 38 Kristianstad

 

E-post: alyaseriamran@hotmail.com

 

 

Tel. 0739263300

 

 

 

22- Nordic Islamic Kult.Centre

 

Ålgrytevägen 151 BV

127 31 Skärholmen

 

 

E-post: Sriazh2001@hotmail.com

 

0735120382

 

 

 

23- Religion o Kult.Hus

 

Danmarksgatan 6A

582 31 Linköping

 

E-post:

 

Tel. 0707329777

 

       0738922550

 

 

 

24- Södra Dalarna isl.Kult.

 

Eriksgatan 10

774 31 Avesta

 

E-post: Hassan.sadaka@avesta.se

 

Tel. 0706564750

 

 

 

25- Shia Församling

 

Körrhöksgatan 34 BV

556 12  Jönköping

 

E-post: Mohammad.laxmidhar@gmail.com

 

Tel. 0704221867

 

 

 

26- Shiitiska församling

 

Norra Grangsbergg 28

214 50 Malmö

 

E-post: msghannan@hotmail.com

 

Tel. 0737406699

 

       0736892960

 

 

 

27- Svenska Islamiska Unionen (SIU)

 

Datavägen 2b

175 43 Järfälla

 

E-post: info@imamalicenter.se

 

Tel. 0858012314

 

 

 

28- Yas förening

 

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

 

E-post. info@kanonyas.com

 

Tel. 0707629922

 

 

 

29- Al- Noor förening

 

Storåsindustrigatan 6

424 69 Angered

 

E-post: hadycom@hotmail.com

 

Tel. 0736771570

 

       0737793801

 

 

 

30- Al Rasol forening

 

Östergrådgatan 58 B

352 40 Växjö

 

E-post: footbollslag@hotmail.com

 

Tel. 0704081544

 

       0470788991

 

       0701836511

 

 

 

31- Al- Haidaria kulturförening

 

E-post: 

 

Tel. 0736333973

 

 

 

32- Månen förening

 

Vattentornsgatan 26

424 37 Angered

 

E-post:

 

Tel. 0739484393

 

 

 

33- Mahdi Al Muntazar

 

Banjugatan 9 C

656 36 Karlstad

 

E-post: alihosenasad@gmail.com

 

Tel. 0735736692

 

 

 

34- Vänskapscenter

 

Kvivgatan 19

212 28 Malmö

 

E-post: info@icis.se

 

Tel. 0723273284

 

 

 

35- Islamiska kult.Förening

 

Våsterlånggatan 23b

662 30 Åmål

 

E-post: Bashar200@hotmail.com

 

Tel. 0736727296

 

 

 

36- Irakiska förening

 

Bångvägen 58 C

921 32 Lycksele

 

E-post: Melok-1@hotmail.com

 

Tel. 0730987614

 

       0722236997

 

 

 

37- Afghansk kult.Center i 

 

Rödkallensväg 11

974 35 Luleå

 

E-post: Soroosh-sweden@hotmail.com

 

Tel. 0767821447

 

 

 

38- Ahel-Al Jana Turism förening

 

Hardemogatan 1

124 67 Bandhagen

 

E-post: Zara-sw@hotmail.com

 

Tel. 0700968810

 

       0700162019

 

 

 

39- Kawthar Kult.förening

 

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

 

E-post: Yousef.safdari@live.se

 

Tel. 0707144571

 

 

 

40- Ahlebait Islamiska cent.

 

Hamrevägen 14 E

821 34 Bollnäs

 

E-post: Ashiq-hussein@live.se

 

Tel. 0769004243

 

       0738751710

 

 

 

41- Al Hassan isl.Kult.Huset

 

Lantmannavägen 57 , Lgh 1001

461 60 Trollhättan

 

E-post: Ahmed-aldosari@hotmail.com

 

Tel. 0736194639

 

 

 

42- Vimmerby afghanska förening
 

Nässbrogatan 1

598 40 Vimmerby
 

E-post: vaf.vaf@yahoo.com
 

Tel. 0763194129 (svenska)

      0760099402 (persiska)

 

 

 

43- Al-Noor förening

 

Trutvägen 1

803 09 Gävle

 

E-post: Hader-a@hotmail.com

 

Tel. 0707673400

 

 

 
    Islamiska Shiasamfunden I Sverige (ISS)
    BOX 690, 175 27 Järfälla
    E-post: info@shiasamfund.se
    www.shiasamfund.se
 

 

 

Vill du veta mer om Islamiska Shiasamfunden i Sverige? Klicka här

 

 

 

1-  A.I.U

Imam Reza Moské

 

Sernandersvägen 3

752 62 Uppsala

 

E-post: Walid_@hotmail.com

 

Tel. 0765950292

 

 

 

2- Al Rassol kultur före.

 

Kungsmarksvägen 101

371 44 Karlskrona

 

E-post: Ammarali1997@hotmail.com

 

Tel. 0739266177

 

 

 

3- Al-Wela förening

 

Box 2119

424 02 Angered

 

E-post: Tahsin1@live.se

 

Tel. 0735594138

       0737200400

 

 

 

4- Ahlol-Beyt Kultur förening

 

Signalhörnsgatan 66

656 34 Karlstad

 

 

E-post: delpak@stonecity.se

 

Tel. 0707758571

 

 

 

5- Al-Hadi  kultur förening

 

Stålgatan 1

291 59 Kristianstad

 

E-post: K_kinany@hotmail.com

 

Tel. 0767074753

 

 

 

6- Arabiska Familj Sällskapsförening

 

Rännabana 10

252 30 Helsingborg

 

E-post: Samirc6@msn.com

 

Tel. 0704903239

 

      0708606618

 

      042148382

 

 

 

7- Al-Karbalaia förening (Imam Hassan Al-Mojtaba församling)

 

Ellen Keysgatan 2 1tr

129 52 Hägersten

 

E-post: Dejan_dahanson@hotmail.com

 

0704771579

 

0737003026

 

 

 

8- Al-Zahra Förening

 

Jonas Wenströmgatan 11A

724 66 Västerås

 

E-post: hedi1970@hotmail.com

 

Tel. 0704521411

 

       0704800135

 

 

 

9- Al-Zahra Förening

 

Magasinsgatan 10

504 35 Borås

 

E-post: alzahraaforening@yahoo.se

 

Tel. 0762200008

 

       0700414003

 

 

 

10- Ah Al –Beit Centre

 

Box 13050

700 13 Örebro

 

E-post: Daron47@hotmail.com

 

Tel. 0707877172

 

 

 

11- Al-Hawraa Zainab förening

 

Gjutformsgatan 6

721 33 Västerås

 

E-post: Maajed_66@hotmail.com

 

Tel. 0704697542

 

 

 

12-  Arabiskavänskaps förening

 

Luxorgatan 10

 591 33 Motala

 

E-post: Wesim_20@hotmail.com

 

Tel. 0739996334

 

 

 

13- Al- Jawadein kult.o idr-förening

 

Brantholmsgränd 66

127 46 skärholmen

 

E-post: Jafar.alahmadi@hotmail.com

 

Tel. 0707902022

 

       0700600111

 

 

 

14- Irakiska kult o ungdoms före.

 

C/o Vasavägen 12

352 61 Växjö

 

E-post: Sabah_irak@hotmail.com

 

Tel. 0767155300

 

 

 

15-  Al Hassan forening

 

Industrigatan 23

291 36 Kristiastad

 

E-post: Frhan_pass@hotmail.com

 

Tel. 0736983934

 

 

 

16- Irakiska förening

 

Lillbräcke 13/116

451 72 Uddevalla

 

E-post: Volvo-776@hotmail.com

 

Tel. 0739561318

 

 

 

17- Al-Zahra kulturförening

 

Skjulstagatan 5

632 29  Eskilstuna

 

E-post: Hekmat.siwani@comhem.se

 

Tel. 0706846882

 

 

 

18- Islamiska förening

 

Fjärde Tvärgatan 55

802 82 Gävle

 

E-post:

 

Tel. 0707705768

 

 

 

19- Kult.o Vänskap förening

 

Hammargatan 64

603 63 Norrköping

 

 

E-post: irakcenter@hotmail.com

 

Tel. 0704968808

 

 

 

20- Libanesiska Kult. förening

 

Västan torsgatan 21

 214 50 Malmö

 

 

E-post: info@af-snickeri.se

 

Tel. 0704934056

 

0702135135

 

 

 

21-  Alwehde förening

 

C/o Al Hasouni

Ingelstadgatan 21

291 38 Kristianstad

 

E-post: alyaseriamran@hotmail.com

 

 

Tel. 0739263300

 

 

 

22- Nordic Islamic Kult.Centre

 

Ålgrytevägen 151 BV

127 31 Skärholmen

 

 

E-post: Sriazh2001@hotmail.com

 

0735120382

 

 

 

23- Religion o Kult.Hus

 

Danmarksgatan 6A

582 31 Linköping

 

E-post:

 

Tel. 0707329777

 

       0738922550

 

 

 

24- Södra Dalarna isl.Kult.

 

Eriksgatan 10

774 31 Avesta

 

E-post: Hassan.sadaka@avesta.se

 

Tel. 0706564750

 

 

 

25- Shia Församling

 

Körrhöksgatan 34 BV

556 12  Jönköping

 

E-post: Mohammad.laxmidhar@gmail.com

 

Tel. 0704221867

 

 

 

26- Shiitiska församling

 

Norra Grangsbergg 28

214 50 Malmö

 

E-post: msghannan@hotmail.com

 

Tel. 0737406699

 

       0736892960

 

 

 

27- Svenska Islamiska Unionen (SIU)

 

Datavägen 2b

175 43 Järfälla

 

E-post: info@imamalicenter.se

 

Tel. 0858012314

 

 

 

28- Yas förening

 

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

 

E-post. info@kanonyas.com

 

Tel. 0707629922

 

 

 

29- Al- Noor förening

 

Storåsindustrigatan 6

424 69 Angered

 

E-post: hadycom@hotmail.com

 

Tel. 0736771570

 

       0737793801

 

 

 

30- Al Rasol forening

 

Östergrådgatan 58 B

352 40 Växjö

 

E-post: footbollslag@hotmail.com

 

Tel. 0704081544

 

       0470788991

 

       0701836511

 

 

 

31- Al- Haidaria kulturförening

 

E-post: 

 

Tel. 0736333973

 

 

 

32- Månen förening

 

Vattentornsgatan 26

424 37 Angered

 

E-post:

 

Tel. 0739484393

 

 

 

33- Mahdi Al Muntazar

 

Banjugatan 9 C

656 36 Karlstad

 

E-post: alihosenasad@gmail.com

 

Tel. 0735736692

 

 

 

34- Vänskapscenter

 

Kvivgatan 19

212 28 Malmö

 

E-post: info@icis.se

 

Tel. 0723273284

 

 

 

35- Islamiska kult.Förening

 

Våsterlånggatan 23b

662 30 Åmål

 

E-post: Bashar200@hotmail.com

 

Tel. 0736727296

 

 

 

36- Irakiska förening

 

Bångvägen 58 C

921 32 Lycksele

 

E-post: Melok-1@hotmail.com

 

Tel. 0730987614

 

       0722236997

 

 

 

37- Afghansk kult.Center i 

 

Rödkallensväg 11

974 35 Luleå

 

E-post: Soroosh-sweden@hotmail.com

 

Tel. 0767821447

 

 

 

38- Ahel-Al Jana Turism förening

 

Hardemogatan 1

124 67 Bandhagen

 

E-post: Zara-sw@hotmail.com

 

Tel. 0700968810

 

       0700162019

 

 

 

39- Kawthar Kult.förening

 

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

 

E-post: Yousef.safdari@live.se

 

Tel. 0707144571

 

 

 

40- Ahlebait Islamiska cent.

 

Hamrevägen 14 E

821 34 Bollnäs

 

E-post: Ashiq-hussein@live.se

 

Tel. 0769004243

 

       0738751710

 

 

 

41- Al Hassan isl.Kult.Huset

 

Lantmannavägen 57 , Lgh 1001

461 60 Trollhättan

 

E-post: Ahmed-aldosari@hotmail.com

 

Tel. 0736194639

 

 

 

42- Vimmerby afghanska förening
 

Nässbrogatan 1

598 40 Vimmerby
 

E-post: vaf.vaf@yahoo.com
 

Tel. 0763194129 (svenska)

      0760099402 (persiska)

 

 

 

43- Al-Noor förening

 

Trutvägen 1

803 09 Gävle

 

E-post: Hader-a@hotmail.com

 

Tel. 0707673400