Islamiska församlingar i Sverige (enligt Islamiska Shia Samfunden)

 
 

 

    Islamiska Shiasamfunden I Sverige (ISS)

    BOX 690, 175 27 Järfälla

    E-post: info@shiasamfund.se

    www.shiasamfund.se

 

 
 
 
 
 
1-  A.I.U
Imam Reza Moské
 
Sernandersvägen 3
752 62 Uppsala
 
 
Tel. 0765950292
 
 
 
2- Al Rassol kultur före.
 
Kungsmarksvägen 101
371 44 Karlskrona
 
 
Tel. 0739266177
 
 
 
3- Al-Wela förening
 
Box 2119
424 02 Angered
 
E-post: Tahsin1@live.se
 
Tel. 0735594138
       0737200400
 
 
 
4- Ahlol-Beyt Kultur förening
 
Signalhörnsgatan 66
656 34 Karlstad
 
 
 
Tel. 0707758571
 
 
 
5- Al-Hadi  kultur förening
 
Stålgatan 1
291 59 Kristianstad
 
 
Tel. 0767074753
 
 
 
6- Arabiska Familj Sällskapsförening
 
Rännabana 10
252 30 Helsingborg
 
E-post: Samirc6@msn.com
 
Tel. 0704903239
 
      0708606618
 
      042148382
 
 
 
7- Al-Karbalaia förening (Imam Hassan Al-Mojtaba församling)
 
Ellen Keysgatan 2 1tr
129 52 Hägersten
 
 
0704771579
 
0737003026
 
 
 
8- Al-Zahra Förening
 
Jonas Wenströmgatan 11A
724 66 Västerås
 
 
Tel. 0704521411
 
       0704800135
 
 
 
9- Al-Zahra Förening
 
Magasinsgatan 10
504 35 Borås
 
 
Tel. 0762200008
 
       0700414003
 
 
 
10- Ah Al –Beit Centre
 
Box 13050
700 13 Örebro
 
 
Tel. 0707877172
 
 
 
11- Al-Hawraa Zainab förening
 
Gjutformsgatan 6
721 33 Västerås
 
 
Tel. 0704697542
 
 
 
12-  Arabiskavänskaps förening
 
Luxorgatan 10
 591 33 Motala
 
 
Tel. 0739996334
 
 
 
13- Al- Jawadein kult.o idr-förening
 
Brantholmsgränd 66
127 46 skärholmen
 
 
Tel. 0707902022
 
       0700600111
 
 
 
14- Irakiska kult o ungdoms före.
 
C/o Vasavägen 12
352 61 Växjö
 
 
Tel. 0767155300
 
 
 
15-  Al Hassan forening
 
Industrigatan 23
291 36 Kristiastad
 
 
Tel. 0736983934
 
 
 
16- Irakiska förening
 
Lillbräcke 13/116
451 72 Uddevalla
 
 
Tel. 0739561318
 
 
 
17- Al-Zahra kulturförening
 
Skjulstagatan 5
632 29  Eskilstuna
 
 
Tel. 0706846882
 
 
 
18- Islamiska förening
 
Fjärde Tvärgatan 55
802 82 Jävle
 
E-post:
 
Tel. 0707705768
 
 
 
19- Kult.o Vänskap förening
 
Hammargatan 64
603 63 Norrköping
 
 
 
Tel. 0704968808
 
 
 
20- Libanesiska Kult. förening
 
Västan torsgatan 21
 214 50 Malmö
 
 
 
Tel. 0704934056
 
0702135135
 
 
 
21-  Alwehde förening
 
C/o Al Hasouni
Ingelstadgatan 21
291 38 Kristianstad
 
 
 
Tel. 0739263300
 
 
 
22- Nordic Islamic Kult.Centre
 
Ålgrytevägen 151 BV
127 31 Skärholmen
 
 
 
0735120382
 
 
 
23- Religion o Kult.Hus
 
Danmarksgatan 6A
582 31 Linköping
 
E-post:
 
Tel. 0707329777
 
       0738922550
 
 
 
24- Södra Dalarna isl.Kult.
 
Eriksgatan 10
774 31 Avesta
 
 
Tel. 0706564750
 
 
 
25- Shia Församling
 
Körrhöksgatan 34 BV
556 12  Jönköping
 
 
Tel. 0704221867
 
 
 
26- Shiitiska församling
 
Norra Grangsbergg 28
214 50 Malmö
 
 
Tel. 0737406699
 
       0736892960
 
 
 
27- Svenska Islamiska Unionen (SIU)
 
Datavägen 2b
175 43 Järfälla
 
 
Tel. 0858012314
 
 
 
28- Yas förening
 
Blomstergatan 5
411 04 Göteborg
 
 
Tel. 0707629922
 
 
 
29- Al- Noor förening
 
Storåsindustrigatan 6
424 69 Angered
 
 
Tel. 0736771570
 
       0737793801
 
 
 
30- Al Rasol forening
 
Östergrådgatan 58 B
352 40 Växjö
 
 
Tel. 0704081544
 
       0470788991
 
       0701836511
 
 
 
31- Al- Haidaria kulturförening
 
E-post: 
 
Tel. 0736333973
 
 
 
32- Månen förening
 
Vattentornsgatan 26
424 37 Angered
 
E-post:
 
Tel. 0739484393
 
 
 
33- Mahdi Al Muntazar
 
Banjugatan 9 C
656 36 Karlstad
 
 
Tel. 0735736692
 
 
 
34- Vänskapscenter
 
Kvivgatan 19
212 28 Malmö
 
E-post: info@icis.se
 
Tel. 0723273284
 
 
 
35- Islamiska kult.Förening
 
Våsterlånggatan 23b
662 30 Åmål
 
 
Tel. 0736727296
 
 
 
36- Irakiska förening
 
Bångvägen 58 C
921 32 Lycksele
 
 
Tel. 0730987614
 
       0722236997
 
 
 
37- Afghansk kult.Center i 
 
Rödkallensväg 11
974 35 Luleå
 
 
Tel. 0767821447
 
 
 
38- Ahel-Al Jana Turism förening
 
Hardemogatan 1
124 67 Bandhagen
 
 
Tel. 0700968810
 
       0700162019
 
 
 
39- Kawthar Kult.förening
 
Blomstergatan 5
411 04 Göteborg
 
 
Tel. 0707144571
 
 
 
40- Ahlebait Islamiska cent.
 
Hamrevägen 14 E
821 34 Bollnäs
 
 
Tel. 0769004243
 
       0738751710
 
 
 
41- Al Hassan isl.Kult.Huset
 
Lantmannavägen 57 , Lgh 1001
461 60 Trollhättan
 
 
Tel. 0736194639
 
 
 

42- Vimmerby afghanska förening

 

Nässbrogatan 1

598 40 Vimmerby

 

E-post: vaf.vaf@yahoo.com

 

Tel. 0763194129 (svenska)

      0760099402 (persiska)

 
 
 
43- Al-Noor förening
 
Trutvägen 1
803 09 Gävle
 
 
Tel. 0707673400
 

 

 

    Islamiska Shiasamfunden I Sverige (ISS)

    BOX 690, 175 27 Järfälla

    E-post: info@shiasamfund.se

    www.shiasamfund.se

 

 
 
 
 
 
1-  A.I.U
Imam Reza Moské
 
Sernandersvägen 3
752 62 Uppsala
 
 
Tel. 0765950292
 
 
 
2- Al Rassol kultur före.
 
Kungsmarksvägen 101
371 44 Karlskrona
 
 
Tel. 0739266177
 
 
 
3- Al-Wela förening
 
Box 2119
424 02 Angered
 
E-post: Tahsin1@live.se
 
Tel. 0735594138
       0737200400
 
 
 
4- Ahlol-Beyt Kultur förening
 
Signalhörnsgatan 66
656 34 Karlstad
 
 
 
Tel. 0707758571
 
 
 
5- Al-Hadi  kultur förening
 
Stålgatan 1
291 59 Kristianstad
 
 
Tel. 0767074753
 
 
 
6- Arabiska Familj Sällskapsförening
 
Rännabana 10
252 30 Helsingborg
 
E-post: Samirc6@msn.com
 
Tel. 0704903239
 
      0708606618
 
      042148382
 
 
 
7- Al-Karbalaia förening (Imam Hassan Al-Mojtaba församling)
 
Ellen Keysgatan 2 1tr
129 52 Hägersten
 
 
0704771579
 
0737003026
 
 
 
8- Al-Zahra Förening
 
Jonas Wenströmgatan 11A
724 66 Västerås
 
 
Tel. 0704521411
 
       0704800135
 
 
 
9- Al-Zahra Förening
 
Magasinsgatan 10
504 35 Borås
 
 
Tel. 0762200008
 
       0700414003
 
 
 
10- Ah Al –Beit Centre
 
Box 13050
700 13 Örebro
 
 
Tel. 0707877172
 
 
 
11- Al-Hawraa Zainab förening
 
Gjutformsgatan 6
721 33 Västerås
 
 
Tel. 0704697542
 
 
 
12-  Arabiskavänskaps förening
 
Luxorgatan 10
 591 33 Motala
 
 
Tel. 0739996334
 
 
 
13- Al- Jawadein kult.o idr-förening
 
Brantholmsgränd 66
127 46 skärholmen
 
 
Tel. 0707902022
 
       0700600111
 
 
 
14- Irakiska kult o ungdoms före.
 
C/o Vasavägen 12
352 61 Växjö
 
 
Tel. 0767155300
 
 
 
15-  Al Hassan forening
 
Industrigatan 23
291 36 Kristiastad
 
 
Tel. 0736983934
 
 
 
16- Irakiska förening
 
Lillbräcke 13/116
451 72 Uddevalla
 
 
Tel. 0739561318
 
 
 
17- Al-Zahra kulturförening
 
Skjulstagatan 5
632 29  Eskilstuna
 
 
Tel. 0706846882
 
 
 
18- Islamiska förening
 
Fjärde Tvärgatan 55
802 82 Jävle
 
E-post:
 
Tel. 0707705768
 
 
 
19- Kult.o Vänskap förening
 
Hammargatan 64
603 63 Norrköping
 
 
 
Tel. 0704968808
 
 
 
20- Libanesiska Kult. förening
 
Västan torsgatan 21
 214 50 Malmö
 
 
 
Tel. 0704934056
 
0702135135
 
 
 
21-  Alwehde förening
 
C/o Al Hasouni
Ingelstadgatan 21
291 38 Kristianstad
 
 
 
Tel. 0739263300
 
 
 
22- Nordic Islamic Kult.Centre
 
Ålgrytevägen 151 BV
127 31 Skärholmen
 
 
 
0735120382
 
 
 
23- Religion o Kult.Hus
 
Danmarksgatan 6A
582 31 Linköping
 
E-post:
 
Tel. 0707329777
 
       0738922550
 
 
 
24- Södra Dalarna isl.Kult.
 
Eriksgatan 10
774 31 Avesta
 
 
Tel. 0706564750
 
 
 
25- Shia Församling
 
Körrhöksgatan 34 BV
556 12  Jönköping
 
 
Tel. 0704221867
 
 
 
26- Shiitiska församling
 
Norra Grangsbergg 28
214 50 Malmö
 
 
Tel. 0737406699
 
       0736892960
 
 
 
27- Svenska Islamiska Unionen (SIU)
 
Datavägen 2b
175 43 Järfälla
 
 
Tel. 0858012314
 
 
 
28- Yas förening
 
Blomstergatan 5
411 04 Göteborg
 
 
Tel. 0707629922
 
 
 
29- Al- Noor förening
 
Storåsindustrigatan 6
424 69 Angered
 
 
Tel. 0736771570
 
       0737793801
 
 
 
30- Al Rasol forening
 
Östergrådgatan 58 B
352 40 Växjö
 
 
Tel. 0704081544
 
       0470788991
 
       0701836511
 
 
 
31- Al- Haidaria kulturförening
 
E-post: 
 
Tel. 0736333973
 
 
 
32- Månen förening
 
Vattentornsgatan 26
424 37 Angered
 
E-post:
 
Tel. 0739484393
 
 
 
33- Mahdi Al Muntazar
 
Banjugatan 9 C
656 36 Karlstad
 
 
Tel. 0735736692
 
 
 
34- Vänskapscenter
 
Kvivgatan 19
212 28 Malmö
 
E-post: info@icis.se
 
Tel. 0723273284
 
 
 
35- Islamiska kult.Förening
 
Våsterlånggatan 23b
662 30 Åmål
 
 
Tel. 0736727296
 
 
 
36- Irakiska förening
 
Bångvägen 58 C
921 32 Lycksele
 
 
Tel. 0730987614
 
       0722236997
 
 
 
37- Afghansk kult.Center i 
 
Rödkallensväg 11
974 35 Luleå
 
 
Tel. 0767821447
 
 
 
38- Ahel-Al Jana Turism förening
 
Hardemogatan 1
124 67 Bandhagen
 
 
Tel. 0700968810
 
       0700162019
 
 
 
39- Kawthar Kult.förening
 
Blomstergatan 5
411 04 Göteborg
 
 
Tel. 0707144571
 
 
 
40- Ahlebait Islamiska cent.
 
Hamrevägen 14 E
821 34 Bollnäs
 
 
Tel. 0769004243
 
       0738751710
 
 
 
41- Al Hassan isl.Kult.Huset
 
Lantmannavägen 57 , Lgh 1001
461 60 Trollhättan
 
 
Tel. 0736194639
 
 
 

42- Vimmerby afghanska förening

 

Nässbrogatan 1

598 40 Vimmerby

 

E-post: vaf.vaf@yahoo.com

 

Tel. 0763194129 (svenska)

      0760099402 (persiska)

 
 
 
43- Al-Noor förening
 
Trutvägen 1
803 09 Gävle
 
 
Tel. 0707673400