Al-Hadi ungdomsförening presenterar: Föreläsning om Islam på Paltak

Al-Hadi ungdomsförening bjuder alla ungdomar till en lärorik föreläsning av Sheikh Salim Ali som kommer att föreläsa i föreningens rum i Paltak. För att delta i föreläsningen krävs det att logga in i paltak och därefter besöka föreningens rum som heter  "Al Hadi Youth Society in Sweden".

 

Mer information hittar ni på Al-Hadis hemsida.

 

 

Instruktioner för att delta:

1. ladda ner och installera Paltalk applikationen från (rekommenderad): http://www.paltalk.com/download7.php?lang=sv

2. Al Hadis Paltalk rum heter "Al Hadi Youth Society in Sweden". Rummet har följande sökväg:

Religion & Spirituality ---> Islam ---> Al Hadi Youth Society in Sweden