Läsartävling i samband med Al-Ghadir högtiden. Tid: Torsdagen den 24:e oktober kl: 19:30

 
Imam Ali Center anordnar en bok läsartävling i samband med firandet av Eid al-Ghadir.
 
Syftet med tävlingen är att uppmuntra bokläsning och bekanta läsare med islamisk mystik.
 
 
 
 

 

"Denna bok bjuder in till en resa, en inre resa av upptäckter och sökande efter en bortappad skatt som innehåller de värdefullaste juvelerna i skapelsen. Kartan som visar vägen till skatten finns i Guds budskap till mänskligheten, en väg som vi även hittar i den inre kompass som finns i allas hjärtan.

Resan börjar med en studie av själens natur samt dess dygder och laster där vi kan härleda att människan har potentialen att bli Guds representanter på jorden. Om vi lägger vikt vid vår bakgrund och nuläget, och om vi förstår innebörden av vårt slutgiltiga mål, kan den kunskap och insikt som vi uppnår under resan hjälpa oss att fatta kloka beslut under livets gång.

Mohammad Ali Shomali har en doktorsavhandling från den islamiska fackulteten i Qom samt en doktorsexamen i västerländsk filosofi från universitetet i Teheran. Han har även studerat moralisk filosofi och har även doktorerat i ämnet vid universitetet i Manchester. Mohammad Ali Shomali har skrivit ett flertal böcker, bland de mer kända finns: Ethical Relativism (2001) och Principles of Jurisprudence (2006)".

 

Tävlingen kommer hållas i skolavdelningen i Imam Ali Islamic Center, torsdagen den 24:e oktober kl: 19:30 

 

Tävlingen utförs genom ett skriftligt prov och deltagare med högsta poäng utses till vinnare. Priset är Haj-Umrah resa donerad av Haj-Gruppen Noor Europa.

 

Om fler än en deltagare erhåller högsta poäng utses vinnaren genom utlottning vid Eid al-Ghadir ceremonin. Andra med högsta poäng hedras med fina priser. 

 

Vid intresse av deltagning skicka namn, adress och moblinummer till info@imamalicenter.se så skickas en kostnadsfri kopia av boken via posten.

 

Åldersgräns för deltagare är 15-30 år.

 

För mer information vänligen kontakta Imam Ali Islamic Center.