Barnprogram i samband med minnet av Profetens (Gvhf) bortgång

 
 
 
Barnprogram i samband med minnet av Guds sändebuds, Profeten Muhammeds (Gvhf) bortgång:
 
Datum: Söndagen den 3 oktober 2021
 
Tid: 15:30 till 16:30
 
Plats: Stora salen i Imam Ali Islamic Center.
 
 
Anmälan krävs. SMS:a namn till 0702658359.
 
Alla barn är välkomna.