Aktuellt i centret

Endagsprogram för ungdomar 14 till 20 år i Tumba

Imam Ali Islamic Center (IAC) anordnar den 7 juli i år ett endagsprogram för ungdomar mellan 14 och 20 år.

 

Programmet hålls i Tumba (södra Stockholms län) och...

Imam Ali Islamic Center framför kondoleanser med anledning av Ayatullah Kabolis bortgång "إنّا لله و إنّا اليه راجعون"    "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända"    [2:156]         Härmed vill vi framföra våra djupaste kondoleanser...
Onsdag den 5 juni 2019 är Eid Alfitr dagen. Eid-bön hålls kl. 10:00 Härmed vill vi informera om att onsdag den 5 juni 2019 är enligt våra skriftlärda eid alfitr dagen (fastebrytningsdagen).     För följare till ärade Seyed Ali Sistani är imorgon onsdag också...
Beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 Härmed informerar Imam Ali Islamic Center beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 enligt följande:   Zakat al-Fitra (almosa) är 75 kr per person.   Fidiya för den som inte...
Ramadanprogram på svenska och engelska

I samband med ankomsten av den heliga månaden Ramadan, anordnar Imam Ali Islamic Center ett program på engelska och svenska. 

 

Programmet i år hålls från och med lördag den 25 maj...

Kurs: ”Introduktion till Tafseer” på engelska under månaden Ramadan

I samband med ankomsten av Koranens vår, månaden Ramadan, anordnar Imam Ali Islamic Center en kurs om Korantolkning (Tafseer). Kursen ges vid fyra söndagar med start från och med den 12 maj 2019 i...