اجرای تعزیه خوانی توسط گروه امام رؤوف

 

اجراى تعزيه ماه محرم توسط؛
"گروه تعزيه امام رؤوف"
 
زمان: جمعه 5 آگوست 2022
(همزمان با برنامه سوگوارى ماه محرم)
 
مكان: سالن اجتماعات مركز اسلامى امام على (ع)
 
توجه!
برنامه سوگوارى در اين روز استثناء از ساعت ١٨:٠٠ آغاز مى گردد.
 
 
مقدم عزاداران حسينى را گرامى مى داريم.
 
 
 
----
منتشر شده: 03-08-2022