مراکز اسلامی و حسینیه های کشور سوئد

به منظور آشنایی بیشتر مسلمانان فارسی زبان با مراکز اسلامی و حسینیه های فعال در کشور سوئد نام و آدرس برخی از این مراکز در این صفحه قرار داده شده است.

ما از دیگر مراکز، حسینیه ها و انجمن های اسلامی و شیعی نیز که خواهان معرفی خود به مسلمانان مقیم کشور سوئد و اسکاندیناوی می باشند دعوت می نمائیم نام و مشخصات خود را به نشانی پست الکترونیکی مرکز info@imamalicenter.se ارسال نموده تا پس از تایید مسئولین سایت نسبت به انتشار آن اقدام شود.

 

 

 

 

Islamiska Shia Samfunden I Sverige (ISS)

BOX 690

175 27 Järfälla

​Telefonnummer: 08-12146737

E-post: info@shiasamfund.se

Ordförande: Haider Ibrahim

Sekreterare: Sh . Zakir Hussein

 

 

1. A.I.U

Imam Reza Moské

Sernandersvägen 3

752 62 Uppsala

Tel. 0765950292

 

2. Al Rassol kultur före.

Kungsmarksvägen 101

371 44 Karlskrona

Tel. 0739266177

 

3. Al-Wela förening

Box 2119

424 02 Angered

E-post: Tahsin1@live.se

Tel. 0735594138

       0737200400

 

4. Ahlol-Beyt Kultur förening

Signalhörnsgatan 66

656 34 Karlstad

Tel. 0707758571

 

5- Al-Hadi  kultur förening

Stålgatan 1

291 59 Kristianstad

Tel. 0767074753

 

6- Arabiska Familj Sällskapsförening

Rännabana 10

252 30 Helsingborg

E-post: Samirc6@msn.com

Tel. 0704903239

      0708606618

      042148382

 

7- Al-Karbalaia förening (Imam Hassan Al-Mojtaba församling)

Ellen Keysgatan 2 1tr

129 52 Hägersten

0704771579

0737003026

 

8- Al-Zahra Förening

Jonas Wenströmgatan 11A

724 66 Västerås

Tel. 0704521411

       0704800135

 

9- Al-Zahra Förening

Magasinsgatan 10

504 35 Borås

Tel. 0762200008

       0700414003

 

10- Ah Al –Beit Centre

Tel. 0707877172

 

11- Al-Hawraa Zainab förening

Gjutformsgatan 6

721 33 Västerås

Tel. 0704697542

 

12-  Arabiskavänskaps förening

Luxorgatan 10

 591 33 Motala

Tel. 0739996334

 

13- Al- Jawadein kult.o idr-förening

Brantholmsgränd 66

127 46 skärholmen

Tel. 0707902022

       0700600111

 

14- Irakiska kult o ungdoms före.

Tel. 0767155300

 

15-  Al Hassan forening

Industrigatan 23

291 36 Kristiastad

Tel. 0736983934

 

16- Irakiska förening

Lillbräcke 13/116

451 72 Uddevalla

Tel. 0739561318

 

17- Al-Zahra kulturförening

Skjulstagatan 5

632 29  Eskilstuna

Tel. 0706846882

 

18- Islamiska förening

Fjärde Tvärgatan 55

802 82 Jävle

E-post:

Tel. 0707705768

 

19- Kult.o Vänskap förening

Tel. 0704968808

 

20- Libanesiska Kult. förening

Västan torsgatan 21

 214 50 Malmö

Tel. 0704934056

0702135135

 

21-  Alwehde förening

C/o Al Hasouni

Ingelstadgatan 21

291 38 Kristianstad

Tel. 0739263300

 

22- Nordic Islamic Kult.Centre

Ålgrytevägen 151 BV

127 31 Skärholmen

0735120382

 

23- Religion o Kult.Hus

E-post:

Tel. 0707329777

       0738922550

 

24- Södra Dalarna isl.Kult.

Eriksgatan 10

774 31 Avesta

Tel. 0706564750

 

25- Shia Församling

Körrhöksgatan 34 BV

556 12  Jönköping

Tel. 0704221867

 

26- Shiitiska församling

Tel. 0737406699

       0736892960

 

27- Svenska Islamiska Unionen (SIU)

Datavägen 2b

175 43 Järfälla

Tel. 0858012314

 

28- Gole yas kulturförening

Skaragatan 4
41501 Göteborg

Org num. 802527-0672

Tel: 0765654005
Email: info@kanonyas.com
Website: www.kanonyas.com
Telegram:
https://t.me/yaas14/2190

 

29- Al- Noor förening

Storåsindustrigatan 6

424 69 Angered

Tel. 0736771570

       0737793801

 

30- Al Rasol forening

Östergrådgatan 58 B

352 40 Växjö

Tel. 0704081544

       0470788991

       0701836511

 

31- Al- Haidaria kulturförening

E-post: 

Tel. 0736333973

 

32- Månen förening

Vattentornsgatan 26

424 37 Angered

E-post:

Tel. 0739484393

 

33- Mahdi Al Muntazar

Banjugatan 9 C

656 36 Karlstad

Tel. 0735736692

 

34- Vänskapscenter

Kvivgatan 19

212 28 Malmö

E-post: info@icis.se

Tel. 0723273284

 

35- Islamiska kult.Förening

Våsterlånggatan 23b

662 30 Åmål

Tel. 0736727296

 

36- Irakiska förening

Bångvägen 58 C

921 32 Lycksele

Tel. 0730987614

       0722236997

 

37- Afghansk kult.Center i 

Rödkallensväg 11

974 35 Luleå

Tel. 0767821447

 

38- Ahel-Al Jana Turism förening

Hardemogatan 1

124 67 Bandhagen

Tel. 0700968810

       0700162019

 

39- Kawthar Kult.förening

Blomstergatan 5

411 04 Göteborg

Tel. 0707144571

 

40- Ahlebait Islamiska cent.

Tel. 0769004243

       0738751710

 

41- Al Hassan isl.Kult.Huset

Tel. 0736194639

 

42- Vimmerby afghanska förening

E-post: vaf.vaf@yahoo.com 

Tel. 0761886932

 

43- Al-Noor förening

Trutvägen 1

803 09 Gävle

Tel. 0707673400

 

 

انجمن های اسلامی فارسی زبانان شیعه که درحال حاضر عضو "اتحادیه شیعیان سوئد" نمی باشند:

 

 

1- هیئت چهارده معصوم (ع) در شهر یوسدال:

تلفن: 0702555306

آدرس: Verkstadsskolevägen, 82734 Ljusdal

 

 

2- انجمن فرهنگی و همبستگی شمیم:

تلفن: 0769428266

آدرس: Nordfeltsgatan 1, 68151 Kristinehamn

 

 

3- انجمن آریانا:

تلفن: 0765758771

آدرس: Ekgård, 84012 Fränsta

 

 

4- انجمن آریانا در سالا:

تلفن: 0737701686

آدرس: Hyttgatan 8D, 73331 Sala

 

 

5- مرکز امام صادق (ع):

تلفن: 0723273284

آدرس: Knivgatan 19, 21228 Malmö

 

 

6- انجمن فرهنگی شیعیان افغانستان:

تلفن: 0737297609

آدرس: Ellen Keys gata 2, 12952 Hägersten

 

 

7- انجمن شیعیان کرامفوش:

تلفن: 0766516488

آدرس: (در حال حاضر اعلام نشده است)

 

 

8- هیئت فرهنگی ثامن افغان های مقیم کریستیان ستاد:

تلفن: 0722713171

آدرس: Kvingevägen 271, 28950 Hanaskog

 

 

9- انجمن افغان های کروکم:

تلفن: 0725881215

آدرس: برنامه های انجمن معمولا در ساختمان آ ب اف کمون کروکم برگزار می گردد. ABF i Krokom kommun

 

 

10- هیئت منتظران امام مهدی (عج):

تلفن: 0739127136

آدرس: (در حال حاضر اعلام نشده است)

 

 

11- انجمن افغان های وستروس:

تلفن: 0760602824

آدرس: Vasagatan 67, 72218 Västerås

 

 

12- انجمن سجادیه لوند:

تلفن: 0733153949

آدرس: Sunnavägen 2H, 22226 Lund

 

 

13- انجمن کولتوری مذهبی توحید:

تلفن: 0708472424

آدرس: Danskavägen 64, 52132 Falköping

 

 

14- انجمن افغان های مقیم کیرونا:

تلفن: 0702953745

آدرس:  (در حال حاضر اعلام نشده است)

 

 

15- هینت انجمن بولنس:

تلفن: 0761765395

آدرس: Placksgatan 10 A, 821 33 Bollnäs

 

 

16- هیئت افعان های ویمربی:

تلفن: 0761886932

ایمیل: vaf.vaf@yahoo.com

 

 

17- هیئت جوانان عشاق الرضا (ع):

تلفن: 0768313108

آدرس: Östrakungsvägen 12B, 89060 Bräcke

 

 

18- حسینیه المهدی (عج):

تلفن: 0738999162

آدرس:  (در حال حاضر اعلام نشده است)