Den andra nordiska Korantävlingen äger rum den 30 och 31 maj samt 1 juni 2014 i centret.

تاریخ برگزاری برنامه: 
دوشنبه, ژانویه 6, 2014