جشن میلاد باسعادت امیرمومنان حضرت امام علی (ع) روز دوشنبه 12 می از ساعت 19:00 در این مرکز برگزار می شود.

تاریخ برگزاری برنامه: 
سه شنبه, مه 13, 2014