خانواده

اسلام و تشكيل خانواده  اسلام تشكيل خانواده را كه به واسطه عقد نكاح مشروع  زن و مرد به وجود مى آيد، مايه تكامل و بهروزى دانسته و محيط خانواده اى كه بر اساس معيارهاى دينى پايه ريزى شده باشد را جايگاه آسايش جسم و جان و آرامش روح و روان مى داند. خداونددر قرآن مى فرمايد:( و من آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكُنوا...

صفحه‌ها