Den andra nordiska Korantävlingen äger rum den 30 och 31 maj samt 1 juni 2014 i centret.

datum för event: 
Monday, January 6, 2014