رمضان 2016

مراسم روز دوم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز سوم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز چهارم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز پنجم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز ششم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز هفتم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز هشتم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز نهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز دهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز یازدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز دوازدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز سیزدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز چهاردهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز پانزدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مداحی و دعای افتتاح – آقای گچکار

مراسم روز شانزدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز هفدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز هجدهم (شب قدر)

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

دعای جوشن کبیر – آقایان گچکار و حیدرزاده

مداحی – آقای احمد عبدی

مراسم روز نوزدهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیستم (شب قدر)

گروه تواشیح طه النبی(ص)-یا الله یا الله

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی

مداحی – آقای احمد عبدی

مراسم روز بیست و یکم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیست و دوم (شب قدر)

مداحی – آقایان دلشاد و احمد عبدی

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیست و سوم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیست و چهارم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیست و هفتم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیست و هشتم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز بیست و نهم

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

مراسم روز سی ام

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدعلی خادمی

Share this:

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade Required fields are marked *

*

x

Check Also

رمضان 2018

Share this: