Aktuellt i centret

Imam Ali Islamic Center framför kondoleanser med anledning av Ayatullah Kabolis bortgång "إنّا لله و إنّا اليه راجعون"    "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända"    [2:156]         Härmed vill vi framföra våra djupaste kondoleanser och sorg med anledning av den stora skriftlärde inom islam, Ayatullah GhorbanAli Mohaghegh Kabolis...
Onsdag den 5 juni 2019 är Eid Alfitr dagen. Eid-bön hålls kl. 10:00 Härmed vill vi informera om att onsdag den 5 juni 2019 är enligt våra skriftlärda eid alfitr dagen (fastebrytningsdagen).     För följare till ärade Seyed Ali Sistani är imorgon onsdag också Eid al-Fitr dagen i Sverige (men inte i Kiruna - norra Sverige).     Eid-bön kommer att hållas...
Beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 Härmed informerar Imam Ali Islamic Center beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 enligt följande:   Zakat al-Fitra (almosa) är 75 kr per person.   Fidiya för den som inte kan fasta på grund av religiös anledning såsom sjukdom är 15 kr per dag.   Kaffarah för den...
Ramadanprogram på svenska och engelska

I samband med ankomsten av den heliga månaden Ramadan, anordnar Imam Ali Islamic Center ett program på engelska och svenska. 

 

Programmet i år hålls från och med lördag den 25 maj och till och med onsdag den 29 maj 2019.

 

Programmet börjar klockan 20:00 i...

Kurs: ”Introduktion till Tafseer” på engelska under månaden Ramadan

I samband med ankomsten av Koranens vår, månaden Ramadan, anordnar Imam Ali Islamic Center en kurs om Korantolkning (Tafseer). Kursen ges vid fyra söndagar med start från och med den 12 maj 2019 i stora salen.

 

Det behövs ingen föranmälan för att delta i kursen.

 

...

Tisdag den 7 maj 2019 är första dagen av månaden Ramadan Enligt våra stora skriftlärda (maradji) är tisdag den 7 maj 2019, den första dag av den heliga månaden Ramadan.   Men för följare till den stora skriftlärde Sayed Al-Khoei ska måndag den 6 maj, motsvara första dagen av den heliga månaden.            Imam Ali Islamic Center...

Sidor