Vem är Imam Hasan (A)?

Den 15:e Ramadan år 3 efter hijra fick Profetens enda dotter Fatima(a.s.) och hennes make imam Ali(a.s.) sitt första barn. Profeten gav honom namnet Hassan(a.s.) och visade en stor kärlek till honom liksom sitt nästa dottersbarn Hussein(a.s.). Angelägen om vikten av dessa två imamer uttalade och handlade Profeten vid flertals tillfällen för att visa muslimerna deras storhet hos Gud. Detta trots att imam Hassan endast hade hunnit bli sju år gammal när Profeten Mohammed(s.a.w.) gick bort. Bland kända hadither som nämns i sunnitiska såväl som shiitiska böcker finner vi följande:

 

Alburaa berättar: jag såg Profeten(s.a.w.) bära Hassan Alis son på sina axlar och upprepa: O, Gud älska honom för jag älskar honom.[1]

 

 

Imam Hussein(a.s.) berättar att Profeten (s.a.w.) tog i Hassan och Husseins händer och sade[till muslimerna]:Den som älskar mig och dessa två samt deras far och mor kommer att vara i min position vid uppståndelsen.[2]

 

 

Abi Said Alkhedri berättar att Profeten sade: Hassan och Hussein är herrar över de unga männen i paradiset. [3]

 

 

Abu Hurairah berättar: Profeten tittade på Ali, Hassan, Hussein och Fatima och sade jag är i krig med den som är i krig med er och i fred med den som är i fred med er. [4]

 

 

Profeten och de fyra personerna som den ovanciterade hadithen tituleras med Ahlulbayt, profeta-husets folk. Gud meddelar i Koranen vers 33:33 att Han har avlägsnat allt orent undan från Ahlulbayt renat de fullständigt, något som indikerar deras ofelbarhet.

 

 

Profeten testamenterade att muslimerna alltid bör hålla sig fast vid Koranen och Ahlulbayt vilka aldrig kommer att fara isär från varandra.[5] Hadithen implicerar att Ahlulbayt är ofelbara för den som felar har under sitt felande gått isär från Koranen.

 

 

I likhet med sin morfar, föräldrar och sin bror, utstod imam Hassan(a.s.) svåra plågor för att kunna utföra sitt uppdrag som rättmätig imam. Efter några misslyckade attentat lyckades den umayyadiska kalifen Muawiah år 50 e.h. att övertala imamens fru att giftmörda imamen.

 

 

Imam Hassan(a.s.):Lär ut folk din kunskap och lär dig andras lärdomar, då har du rotat din kunskap och lärt dig vad du inte haft vetskap om.

 

 

Imam Ali till Hans son Hassan(a.s.): O, min son, ingen rikedom är större än förnuftet och ingen fattigdom är lik okunskapen, ingen enslighet är värre högmodet, inget är ljuvare än ett dygdigt liv.

 

 [1] Sahih Bukhari, Hadith nr. 3539

[2] Musnad Ahmed Ben Hanbal, Hadith nr 577 1148

[3] Musnad Ahmed Ben Hanbal hadith nr. 10616             

[4] Sahih Altirmithi nr 3870 Musnad Ahmed Ben Hanbal: nr 9405

[5] Mosned Ahmed Bin Hanbal nr. 11167