Om satan är tyglad, varför syndar jag ändå?

 
 
Välkommen att se och lyssna på en online-föreläsning med temat:
"Om satan är tyglad, varför syndar jag?"
 
Föreläsningen hålls på svenska lördagen den
9 maj 2020 klockan 20:30.
 
Föreläsaren är  Sayyid Jarrar Ja'fari.
 
Föreläsningen sänds direkt via centrets instagram och facebook-sida
 
 
 
 
----
Publicerad: 2020-05-08