Humanitär hjälp

Vill du visa din solidaritet med resurslösa medmänniskor som drabbats av katastrofer? Det kan du bland annat göra via Imam Ali Islamic Center. Centret tar emot era donationer  och överför donationerna direkt till behövande, utan några administrativa utgifter.

Ni kan också hjälpa Centret eller betala er khums, Zakat osv andra betalningar via vårt konto(Plusgirot 4854350-8). Vid överföring bör ni till exempel skriva: ”hjälp”, ”Center” ”khums” ”sadaqat” eller något annat ni avser bidra med.

Mer information hittar ni i "donationer" på vänstersidan.