تشیع

شیعه و قرآن کریم    شيعه ضمن پذيرفتن معجزات فراوان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ، معتقد است كه بزرگترين و برترين معجزه آن حضرت كه شگفت انگيزتر از معجزات ساير پيامبران الهى است، قرآن كريم مى باشد و قرآنى كه هم اكنون در بين ما مسلمانان رواج دارد همان قرآنى است كه بر قلب پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل شده و تحت نظر و...

صفحه‌ها